Ημερίδα "Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα»

Ημερίδα “Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα»
Η Ison Psychometrica διοργανώνει την τελική ενημερωτική εκδήλωση του προγράμματος Erasmus+ KEYWAY την Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018 10.00πμ – 14:15μμ στην 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηνών.   Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος, τους βασικούς δείκτες αποτύπωσης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Ε.Π., καθώς και θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη χρήση του Οδηγού του KEYWAY και στον σχεδιασμό προγραμμάτων αξιολόγησης υπηρεσιών Ε.Π. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν πραγματικά περιστατικά προγραμμάτων αξιολόγησης, καθώς θα συμμετάσχουν σε εργαστήριο για την μελέτη περίπτωσης για τον σχεδιασμό προγραμμάτων αξιολόγησης για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς Ε.Π.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Ημερομηνία: 24/7/18

Τόπος: 7h Δημοτική Κοινότητα, Πανόρμου 52, Αθήνα

Οργάνωση: Ison Psychometrica

10:00 Προσέλευση και Εγγραφές
10:15 Παρουσίαση του Προγράμματος KEYWAYΙζαμπέλ Κουλεντιανού, Ison Psychometrica
10:45 Αποτελεσματικότητα Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Οι δείκτες Keyway. Νίκος Σταθόπουλος, CEO Ison Psychometrica
11:30 Διάλειμμα – Καφές
11:45 Αξιολόγηση Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Ο Οδηγός Keyway και η διαδικασία αξιολόγησηςΜαίρη Τουντοπούλου, Διαχειρίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ison Psychometrica
12:30 Σχεδιάζοντας τη διαδικασία αξιολόγησης για μία ΜΚΟ: Το παράδειγμα του ΙΕΠΑΣ Παντίδου Βαρβάρα, εκπρόσωπος ΙΕΠΑΣ
12:50 Εργαστήριο: Δοκιμάζοντας τον οδηγό και τη μεθοδολογία του Keyway – Επιλογή κατάλληλων δεικτών, εργαλείων αξιολόγησης μέσα από πρακτικά παραδείγματα Μαίρη Τουντοπούλου & Ιζαμπέλ Κουλεντιανού
13:50 Συζήτηση- ΣυμπεράσματαΝίκος Σταθόπουλος, CEO Ison Psychometrica
14.15 Κλείσιμο Ημερίδας

 

 

Για εγγραφές – πληροφορίες: Μαίρη Τουντοπούλου, martounto@ison.gr Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.www.keywayproject.eu

 


Program for the symposium “Career Guidance Services: Measuring the impact”

Ison Psychometrica organizes the final event of the Erasmus+ program KEYWAY on July 21st , 2018, 10.00 am – 14:15 pm at the 7th demotic centre of Municipality of Athens. The attendees will have the chance to take a look at the outputs of the project, the key impact indicators and get trained in using the KEYWAY guide and designing the evaluation form for a career guidance service. In addition, they will be presented a real example of impact evaluation and work on case studies in the evaluation of CG services impact in public and private sector.

A G E N D A

 

Date:21/7/18

Place: 7th Demotic centre-Athens municipality, Panormou 52, Athens

Organisation: Ison Psychometrica

 

10:00 Welcome
10:15 Presentation of the Keyway projectIsabelle Koulentianos, Ison Psychometrica
10:45 Impact of Career Guidance Services: The Keyway Indicators. Nikos Stathopoulos, CEO Ison Psychometrica
11:30 Coffee break
11:45 Evaluation of Career Counselling Services: The Keyway Guide and process of evaluationMary Tountopoulou, EU Project Manager, Ison Psychometrica
12:30 Designing an evaluation form for an NGO: The example of IEPASVarvara Pantidou, representative of IEPAS
12:50 Workshop: Testing the Keyway Guide and Methodology – Selecting the appropriate indicators, target groups, instruments of evaluation in practiceMary Tountopoulou & Isabelle Koulentianos
13:50 Conclusions and discussionNikos Stathopoulos, CEO Ison Psychometrica
14.15 Closing of the meeting

 

To get registered: Mary Tountopoulou, (martounto@ison.gr) The seats of the event are limited.On the project page www.keywayproject.eu you will find more information about the background of the project and its results.