Map

Mapa Keyway d’Impactes de l’Orientació Educativa i Professional

A continuació, exposem el Mapa Keyway sobre l’impacte que els serveis d’orientació tenen en un individu al llarg de la seva vida. El focus recau en l’impacte dels tres elements principals dels serveis d’orientació: la informació educativa i professional, l’itinerari educatiu i l’assessorament de la carrera professional.

Concretament, es diferencien dos grans nivells d’impacte:

  • el micronivell, centrat en aspectes personals/individuals (l’objectiu principal dels serveis d’orientació), i
  • el macronivell, que inclou el conjunt d’aspectes de la societat.