Home

El projecte

Una aliança estratègica per connectar els serveis d’orientació amb indicadors de resultat i d’impacte

Socis

5 socis actius en el camp de l’orientació de 4 països: Alemania, Grècia, Itàlia i Espanya

Notícies

Notícies sobre les activitats del projecte

Eines

Eines per ajudar a mesurar l’impacte i posar en valor els serveis d’orientació.

Socis

Països

Participants i Experts

Satisfacció del participant (sobre 10)