Seminari pràctic: Avaluació de l’impacte dels serveis d’orientació

Seminari pràctic: Avaluació de l’impacte dels serveis d’orientació

Barcelona, 5 Juliol de 2018

Sala Plató de Pati Manning Carrer de Montalegre, 7, de 9:00 a 13:00

Per què hem d’avaluar l’impacte dels serveis d’orientació? Com el podem avaluar? La mesura de l’impacte permet posar en valor i mesurar la qualitat dels serveis d’orientació, a més de disposar d’evidències per influir en el disseny de les polítiques publiques d’orientació. Keyway té com l’objectiu la creació d’un sistema d’indicadors i una metodologia per mesurar els resultats i impacte dels serveis d’orientació.